Zarząd

Lech Sznajder
Właściciel
Prezes Zarządu


Tomasz Doczekalski
V-ce Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny


Krzysztof Jaśpiński
V-ce Prezes Zarządu,
Dyrektor ds.Produkcji
i Utrzymania Ruchu


Tomasz Fortuński
V-ce Prezes Zarządu,
Dyrektor ds. Sprzedaży