THE POWER COMPANY - SINCE 1925

W związku z tegoroczną nominacją Sznajder Batterien SA do Godła Teraz Polska, dnia 28 kwietnia 2011 odbyła się wystawa nominowanych firm. W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w Sali Marmurowej, gdzie miała miejsce wystawa, zaprezentowaliśmy nominowaną do nagrody serię akumulatorów rozruchowych SILVER. Członkowie Kapituły Konkursu mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z akumulatorami SILVER, które produkowane są w najnowocześniejszej technologii expanded metal przy zastosowaniu stopu srebrowo-wapniowego. Użycie tejże technologii wydłuża żywotność akumulatora i gwarantuje jego bezobsługowość.

Wśród przedstawicieli Sznajder Batterien SA biorących czynny udział w wystawie znaleźli się Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Krzysztof Paulus, Kierownik Sprzedaży na Rynku Wtórnym Stanisław Wasilewski, Specjalista ds. Reklamy Sylwester Szustak oraz Agnieszka Zdziarska - Asystentka ds. Eksportu. Wystawa poprzedziła obrady Członków Kapituły Konkursu Teraz Polska, którzy spośród nominowanych produktów i usług wybiorą Laureatów XXI edycji Konkursu.

Wróć