THE POWER COMPANY - SINCE 1925

Prezes zarządu ZAP Sznajder Batterien S.A. Lech Sznajder odebrał Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyróżnienie to przyznawane jest przez ministra gospodarki firmom, które na polu gospodarki są bardzo aktywne i wnoszą wkład w jej rozwój. Wyróżnienie jest swoistą nagrodą dla tych podmiotów, które mają best trusted online casino zasługi w sferze promocji polskiego przemysłu, innowacji czy wdrażania nowych technologii oraz działalności badawczo-rozwojowej.

Nagrody na sierpniowej sesji rady powiatu pruszkowskiego w imieniu Janusza Piechocińskiego wręczył jego doradca Przemysław Cichocki.