THE POWER COMPANY - SINCE 1925

 

W Sznajder Batterien S.A. wdrożony jest system zarządzania jakością w oparciu o ogólne normy w tym zakresie oraz w oparciu o normy szczególnie wymagane w przemyśle motoryzacyjnym. Spółka uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność naszego systemu zarządzania jakością z normą ISO/TS 16949:2002, która jest rozszerzeniem normy ISO 9001:2000. Jednostką która certyfikowała system jest DQS Polska związana z niemieckim DQS GmbH posiadająca akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Norma ISO/TS 16949:2002 opracowana została przez wielkich producentów samochodowych tj.: Ford, General Motors, Chrysler, Volkswagen, które postawiły sobie jako cel: „...rozwój podstawowych systemów zarządzania jakością, który powinien zapewnić ustawiczne doskonalenie, przy szczególnym uwzględnieniu zapobiegania wadom i zmniejszenia rozrzutów oraz marnotrawstwa w całym łańcuchu dostawców...”.

Wytwórcy ci, oraz wielu innych producentów samochodowych wymagają od swoich dostawców spełnienia wymagań tych norm, i dlatego jest to takie ważne dla każdego dostawcy, aby posiadać odpowiedni certyfikat i mieć otwarta drogę na silnie konkurencyjnym rynku motoryzacyjnym.

W niniejszej normie przyjmuje się podejście procesowe, które jest wykorzystaniem systemu procesów w organizacji wraz z ich identyfikacją oraz wzajemnym oddziaływaniem między tymi procesami
i zarządzanie nimi.

Sieć procesów w Sznajder Batterien S.A.:

Sieć procesów


Zastosowanie takiego podejścia w systemie zarządzania podkreśla znaczenie zrozumienia i spełnienia wymagań, potrzeby rozpatrywania procesów w kategoriach wartości dodanej, otrzymywania wyników dotyczących funkcjonowania i skuteczności procesu oraz ciągłego doskonalenia procesów na podstawie obiektywnego pomiaru. Korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemów jakości to między innymi:
  • zmniejszenie kosztów i zapewnienie określonej jakości produktów
  • uznanie u klientów i wzrost ich zaufania do przedsiębiorstwa
  • poprawa renomy firmy
  • wypracowanie czytelnej struktury organizacyjnej w zakresie odpowiedzialności za wyrób
  • przejrzystość procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwie, uporządkowanie całego obszaru zarządzania, uregulowanie granic zadań, jasne kompetencje i odpowiedzialności.