THE POWER COMPANY - SINCE 1925

Certyfikat ISO 9001 Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 9001 stanowi potwierdzenie zgodności systemu zarządzania produkcji oraz pracach projektowych i rozwojowych ze standardami światowymi. Gwarantują to testy laboratoryjne i badania prowadzone przez SZNAJDER BATTERIEN S.A. W wyniku tego powstają produkty o najwyższej jakości opowiadającej wymaganiom naszych Klientów.

 


Certyfikat ISO 14001

Certyfikat ISO 14001 potwierdza, że działania na rzecz ochrony środowiska prowadzone przez SZNAJDER BATTERIEN S.A. są prowadzone zgodnie z przyjętą Polityką Środowiskową. 


Certyfikat ISO/ TS 16 949
W obecnie funkcjonującej gospodarce światowej kluczową rolę odgrywa jakość produkowanych i dostarczanych Klientom produktów. Coraz więcej osób dokonuje wyboru kierując się przede wszystkim jakością kupowanych towarów i usług. Dopiero spełnienie tego ważnego elementu uprawnia producenta do oferowania swoich wyrobów; umożliwia także efektywne konkurowanie na rynku polskim oraz niezwykle wymagających rynkach zagranicznych.

 


Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i kodyfikacji w dniu 06 czerwca 2007 przyznało SZNAJDER BATTERIEN S.A. Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NATO Commercial and Government Entity Code) NCAGE: 1381 H. 


Świadectwo Uznania PRS nr TE/1914/880012/11

Polski Rejestr Statków zaświadczył, iż akumulatory EXPEDITION PLUS AGM wyprodukowane przez SZNAJDER BATTERIEN SA spełniają wymagania przepisów PRS i mogą być stosowane na statkach i urządzeniach z klasą dokumentów PRS.

 


Świadectwo Uznania PRS nr TE/1913/880012/11

Polski Rejestr Statków zaświadczył ponownie, iż akumulatory kwasowe MARINE, ENERGY PLUS i TRUCK wyprodukowane przez SZNAJDER BATTERIEN SA spełniają wymagania przepisów PRS i mogą być stosowane na statkach i urządzeniach z klasą dokumentów PRS.